PLG Het verbinden van Onderzoeken en Ontwerpen

Deze PLG gaat helaas niet door. Mogelijk wordt de PLG in het voorjaar of najaar 2018 nog eens aangeboden.

Dit is een PLG speciaal bedoeld voor docenten van het vak O&O (onderzoeken en ontwerpen). Leerlingen doen bij het vak O&O aparte onderzoeks- en ontwerpopdrachten. Eén van de doelen van het Technasium is om leerlingen te laten ervaren hoe onderzoeken en ontwerpen er in de beroepswereld aan toe gaat. Echter, in veel beroepen lopen onderzoeken en ontwerpen continu in elkaar over. Denk aan een ontwerper die onderzoekt of haar ontwerp optimaal is, door er systematisch dingen aan te veranderen. Of een onderzoeker, die een meetopstelling nodig heeft voor zijn onderzoek en deze zelf gaat ontwerpen.

Doel

 • Docenten leren en discussiëren over de manieren waarop onderzoeken en ontwerpen met elkaar verbonden zijn.
 • Docenten krijgen meer kennis over de processen van onderzoeken en ontwerpen (hoe verschillen ze van elkaar, en hoe lijken ze op elkaar).
 • Docenten leren onderzoeken en ontwerpen met elkaar te verbinden op praktijkniveau:
  • Korte werkvormen (plug-ins)
  • Aangepast O&O opdrachtboekje

Resultaat

Aan het eind van de PLG kunnen docenten een aantal manieren beschrijven waarop onderzoeken en ontwerpen met elkaar verbonden zijn. Er zijn een aantal werkvormen ontwikkeld die getest zijn in de klas, en docenten hebben samengewerkt aan het aanpassen van een O&O opdrachtboekje.

Inhoud en opzet

De PLG zal bestaan uit 4 bijeenkomsten:

 1. Kennismaking, college over onderzoeken en ontwerpen, vaststellen van verwachtingen en persoonlijke doelen.
 2. Plenaire discussie over de didactiek van het verbinden van onderzoeken en ontwerpen, maken en uitwerken van korte werkvormen (plug-ins).
 3. Evalueren en verbeteren van de plug-ins, oefenen met het aanpassen van een O&O opdrachtboekje.
 4. Evalueren van de plug-ins, aanpassen van een O&O opdrachtboekje van eigen school, vrije keuzeruimte.
 5. Tussen de bijeenkomsten door probeert de docent de gemaakte werkvormen uit in de klas zodat we tijdens de PLG kunnen evalueren hoe dat is gegaan.

Data en locaties

De 4 bijeenkomsten zullen plaatsvinden aan de TU Delft (Lorentzweg) of bij de Universiteit Leiden (Wassenaarseweg), afhankelijk van wat handiger is voor de deelnemende docenten. De bijeenkomsten zijn steeds op maandag, van 16:00 tot 20:00, inclusief een maaltijd.

Maandag 18 september 2017

Maandag 09 oktober 2017

Maandag 06 november 2017

Maandag 27 november 2017

Doelgroep

Docenten van het vak O&O (onderzoeken en ontwerpen).

Begeleiding

Tessa Vossen, PhD onderzoekster bij Universiteit Leiden en TU Delft.

Gastcollege door Jeanna de Haan, vakdidacticus O&O bij TU Delft.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €500,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Deze PLG gaat helaas niet door.

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met Tessa Vossen, facilitator van de PLG: t.e.vossen@iclon.leidenuniv.nl

Alle cursus data

 • Er is geen agenda evenement voor deze cursus.