PLG Het verbinden van Onderzoekend- en Ontwerpend leren in projecten

Leerlingen doen bij het vak O&O aparte onderzoeks- en ontwerpopdrachten. Eén van de doelen van het Technasium is om leerlingen te laten ervaren hoe onderzoeken en ontwerpen er in de beroepswereld aan toe gaat. Echter, in veel beroepen lopen onderzoeken en ontwerpen continu in elkaar over. Denk aan een ontwerper die onderzoekt of haar ontwerp optimaal is, door er systematisch dingen aan te veranderen. Of een onderzoeker, die een meetopstelling nodig heeft voor zijn onderzoek en deze zelf gaat ontwerpen.

Doel

• Docenten leren en discussiëren over de manieren waarop onderzoeken en ontwerpen met elkaar verbonden zijn.
• Docenten krijgen meer kennis over de processen van onderzoeken en ontwerpen (hoe verschillen ze van elkaar, en hoe lijken ze op elkaar).
• Docenten leren onderzoeken en ontwerpen met elkaar te verbinden op praktijkniveau:
o Korte werkvormen (plug-ins)
o Aangepast O&O opdrachtboekje

Resultaat

Aan het eind van de PLG kunnen docenten een aantal manieren beschrijven waarop onderzoeken en ontwerpen met elkaar verbonden zijn. Er zijn een aantal werkvormen ontwikkeld die getest zijn in de klas, en docenten hebben samengewerkt aan het aanpassen van een O&O opdrachtboekje.

Inhoud en opzet

De PLG zal bestaan uit 4 bijeenkomsten:
1. Kennismaking, college over onderzoeken en ontwerpen, vaststellen van verwachtingen en persoonlijke doelen.
2. Plenaire discussie over de didactiek van het verbinden van onderzoeken en ontwerpen, maken en uitwerken van korte werkvormen (plug-ins).
3. Evalueren en verbeteren van de plug-ins, oefenen met het aanpassen van een O&O opdrachtboekje.
4. Evalueren van de plug-ins, aanpassen van een O&O opdrachtboekje van eigen school, vrije keuzeruimte.
Tussen de bijeenkomsten door probeert de docent de gemaakte werkvormen uit in de klas zodat we tijdens de PLG kunnen evalueren hoe dat is gegaan.

Data en locaties

De 4 bijeenkomsten zullen plaatsvinden aan de TU Delft (Lorentzweg) of bij de Universiteit Leiden (Wassenaarseweg), afhankelijk van wat handiger is voor de deelnemende docenten. De bijeenkomsten zijn steeds op maandag, van 16:00 tot 20:00, inclusief een kleine maaltijd.
Maandag 10 september 2018
Maandag 08 oktober 2018
Maandag 12 november 2018
Maandag 10 december 2018

Doelgroep

Docenten van alle bètavakken, met in het bijzonder de vakken O&O (onderzoeken en ontwerpen) en nlt. Docenten van zowel Technasia als reguliere scholen zijn welkom.

Begeleiding

Tessa Vossen, PhD onderzoekster bij Universiteit Leiden en TU Delft.
Edgar de Wit, vaksteunpuntcoördinator nlt bij Bètasteunpunt Zuid-Holland.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €500,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor deze PLG kan door te klikken op deze link. Meer informatie kunt u opvragen per e-mail.

Alle cursus data

  • Sep 2018 10

    16:00-20:00 uur
    PLG Het verbinden van Onderzoekend- en Ontwerpend leren in projecten