PLG Lengteschalen in Materialen

In deze PLG staan twee technieken centraal die beide ontwikkeld zijn in het Reactorinstituut Delft (RID) en beide prachtige contexten leveren voor het redeneren in micro-meso en macrostructuren. Als eerste een slimme nieuwe neutronen verstrooiingstechniek (SESANS). Deze techniek is (voor leerlingen) veel gemakkelijker te begrijpen dan conventionele verstrooiingstechnieken. De essentie van deze techniek is dat je de spins van de neutronen meet. Met de veranderingen van in de spins zijn de verschillende lengteschalen in een systeem te bepalen. Uit didactisch onderzoek is gebleken dat het voor leerlingen is het erg belangrijk is, dat als over micro en meso structuren gesproken wordt, ze bewust worden gemaakt van de verschillende lengteschalen in een systeem. Daarom zijn juist de experimentele resultaten van SESANS experimenten zo geschikt als context voor leerlingen.
Als tweede techniek mogelijkheden om positronen bundels te gebruiken in het onderzoek naar materialen. In deze techniek annihileren positronen met de elektronen in het te onderzoeken materiaal. De uitgezonden fotonen geven informatie over de verdeling van elektronen in materialen, maar ook blijkt het zo te zijn dat annihilatie vaak optreedt bij (rooster)defecten in materialen. Defecten in materialen zijn vaak op atomair niveau, maar hebben grote invloed op materiaaleigenschappen op macro niveau. In de PLG worden enkele voorbeelden van het onderzoek naar materiaaleigenschappen gepresenteerd die wederom sterke contexten leveren.

Aanleiding

Bij de inventarisatie van scholingsbehoeften is door docenten het redeneren in micro-meso en macrostructuren (weer) genoemd. Een heel effectieve manier om jezelf een onderwerp eigen te maken, is door er zelf lesmateriaal over te ontwikkelen. Daarom dit jaar geen bijscholing in, maar een PLG rond dit onderwerp.

Doel

Het doel is docenten bij te scholen in micro-macro redenen en dat leerlinggerichter te doen door leerlingen bewust te maken van de verschillende lengteschalen in een systeem.

Resultaat

Direct toepasbaar lesmateriaal waarmee de leerlingen bewust gemaakt worden van de verschillende lengteschalen in een systeem.

Inhoud en opzet

De PLG start met een bijscholing van Dr. Wim Bouwman van het RID over de theorie en mogelijkheden van SESANS. In het tweede deel van de bijeenkomst starten de deelnemers met het ontwikkelen van een les, opgave of kleine praktische opdracht aan de hand van echte meetgegevens. Het doel is om voor vwo 6 activerend lesmateriaal te ontwikkelen dat leerlingen bewust maakt van de verschillende lengteschalen in een systeem.
De tweede bijscholing wordt gegeven door Dr. Henk Schut en gaat over de theorie achter en de mogelijkheden van het gebruik van positronen bundels in materiaalonderzoek. Wederom starten we in de tweede helft van de bijeenkomst met het ontwikkelen van lesmateriaal.
De derde bijeenkomst begint met een bezoek aan de experimenteerhal van het RID waar beide technieken staan opgesteld. De rest van de bijeenkomst zullen we het lesmateriaal over SESANS en positronen verder uitwerken.
In een vierde en laatste bijeenkomst perfectioneren we het ontwikkelde materiaal zodat na afloop van de PLG het materiaal meteen gebruikt kan worden in de klas.

Data en locaties

De 4 bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Delft en zijn steeds op donderdagen, van 16.00 – 20.00 uur, inclusief een maaltijd.

Donderdag 1 februari
Donderdag 15 februari
Donderdag 8 maart
Donderdag 22 maart

Doelgroep

Deze PLG is bedoeld voor zowel natuurkunde als scheikunde docenten.

Begeleiding

De PLG wordt geleid door Sander Haemers, werkzaam als docent scheikunde en NLT op het Stanislascollege in Pijnacker en als vakcoördinator scheikunde op het Bèta steunpunt Zuid-Holland. Sander heeft, als (co)auteur van een groot aantal modules, veel ervaring in het ontwikkelen van lesmateriaal en heeft als coach diverse ontwikkelteams en PLG’s begeleid.

 

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €500,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de PLG.

Alle cursus data

  • Feb 2018 01

    16:00-20:00
    PLG Lengteschalen in Materialen