PLG Mechatronica

Achtergrondinformatie over Mechatronica

Let op: deze activiteit wordt tot nader order aangehouden.

 

Mechatronica is een integrale aanpak voor het optimaal ontwerpen van een mechanisch systeem en het bijbehorende regelsysteem; simpelweg een automaat. Het regelsysteem is in dit geval elektronisch uitgevoerd in de vorm van Arduino. Door het tegelijkertijd ontwerpen van de mechanische constructie en het bijbehorende regelsysteem kunnen apparaten superieure eigenschappen krijgen en tegelijkertijd goedkoper en meer flexibel gemaakt worden. Voorbeelden van mechatronische systemen zijn elektronische stabilisatiesystemen, robotica, domotica, geavanceerde productiemachines en klimaatregelingen.

Doel van de PLG

U levert uw eigen casus aan voor het automatiseren van een bepaald proces dat door leerlingen onderzocht wordt (binnen een practicum/ PWS/ open onderzoek enz). Deze wens komt dus voort uit uw eigen lespraktijk. Iets waarvan u al jaren denkt: dat moet toch gemakkelijk te automatiseren zijn, waardoor het practicum veel effectiever of nauwkeuriger is uit te voeren?!

Deelnemers leren:
1. Welke sensoren en actuatoren beschikbaar/geschikt zijn;
2. Welke combinatie van hardware en software volgens het morfologisch overzicht het beste gekozen kan worden;
3. Hoe Arduino toegepast kan worden in het bereiken van oplossen van verschillende cases;
4. Welke oplossingen er door andere deelgroepen zijn ontworpen voor de verschillende cases, die mogelijk ook direct toepasbaar zijn binnen uw eigen onderwijspraktijk!

Inhoud en opzet

Concept beschrijving van vier programma-middagen:
Dagdeel 1: Introductie in cases over: Wat kun je meten en hoe?

Kennismaking met cases van deelnemers. Verdeling over cases in ong. vier groepen.

De context komt voort uit eigen onderwijssituatie/ opleiding HHS en/of bedrijfsleven.

Huiswerk: stel een morfologisch overzicht op en stuur deze in.

 

Dagdeel 2: Hoe kom ik tot een optimale oplossing?

Omgaan met morfologisch overzicht; uitwisseling en bespreking van voorbereide overzichten.

Huiswerk: oplossing kiezen en materialen verzamelen.

               

Dagdeel 3: Hoe bouw en programmeer ik de ontworpen oplossing?

Optimaal programmeren van arduino gestuurd sensing- en regelproces.

Integreren van software en hardware in een mechanisch systeem.

                Huiswerk: het bouwen van de voorgestelde oplossing tot een werkzaam prototype.

 

Dagdeel 4: Uitwisselen oplossing van probleem per groep.

Welke oplossingen er door andere deelgroepen zijn ontworpen voor de verschillende cases?

Zijn deze oplossingen ook direct toepasbaar binnen mijn onderwijspraktijk?

Bespreken hoe dit type missie gedreven onderwijs past in eigen structuur en cultuur van de school.

 

Mechatronica is een integrale aanpak voor het optimaal ontwerpen van een mechanisch systeem en het bijbehorende regelsysteem; simpelweg een automaat. Het regelsysteem is in dit geval elektronisch uitgevoerd in de vorm van Arduino. Door het tegelijkertijd ontwerpen van de mechanische constructie en het bijbehorende regelsysteem kunnen apparaten superieure eigenschappen krijgen en tegelijkertijd goedkoper en meer flexibel gemaakt worden. Voorbeelden van mechatronische systemen zijn elektronische stabilisatiesystemen, robotica, domotica, geavanceerde productiemachines en klimaatregelingen.

Data en locaties

De data voor deze PLG worden later bekend gemaakt.
Locatie is het HighTechCentreDelft.

Doelgroep

Docenten uit het voortgezet onderwijs (mogen ook TOA’s zijn) met een wens om een casus voor automatisering van een practicum / onderwijsproject rondom automatisering / arduino op te zetten.

Begeleiding

Deze PLG wordt begeleid door John Seiffers, o.a. docent Mechatronica aan de TU Delft.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er (naast eventuele aanschafkosten van materiaal) geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn, geldt (naast eventuele aanschafkosten van materiaal) een cursusgelden van €500,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden

Bij voldoende aanmeldingen van cases van scholen, wordt opnieuw gekeken naar geschikte data. Meer informatie via info@betasteunpuntzh.nl

Alle cursus data

  • Er is geen agenda evenement voor deze cursus.