PLG Nieuwe Informatica

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaat het nieuwe examenprogramma informatica havo/vwo in. Daarom starten we een Professionele Leergemeenschap (PLG) Nieuwe Informatica. Tijdens deze acht bijeenkomsten in het seizoen 2018-2019 willen we vooral lesmateriaal verzamelen en evalueren ter ondersteuning van dit nieuwe examenprogramma. Waar het kan proberen we het lesmateriaal uit in de klas en delen we deze ervaringen.

De PLG bestaat uit 5 tot 10 informatica-docenten. Op basis van de behoefte vanuit deze docenten wordt vormgegeven aan de PLG. Er is veel ruimte om ideeën en materialen met elkaar uit te wisselen. Waar nodig wordt expertise van buiten gezocht.

Resultaat

Deze PLG heeft als doel informatica-docenten te helpen in de voorbereiding op het nieuwe examenprogramma. We zullen lesmateriaal en toetsmateriaal verzamelen dat bruikbaar is bij de vormgeving van dat nieuwe examenprogramma.

Inhoud en opzet

De deelnemers bepalen gezamenlijk welke onderwerpen zij, binnen het kader van het nieuwe examenprogramma, willen bespreken. Tijdens de bijeenkomsten wordt via een vaste structuur gewerkt naar concrete handvatten. Docenten ontwikkelen zelf geen nieuw materiaal, maar verkennen wel (nieuw) materiaal en delen ervaringen met elkaar. Op die manier kunnen docenten zich optimaal, efficiënt en met veel plezier voorbereiden op het nieuwe examenprogramma.

Data en locaties

De PLG duurt van 16.00 – 20.00 uur, inclusief een maaltijd en vindt plaats in Delft of Leiden op de volgende data:

17 oktober

21 november

17 december

15 januari

13 februari

5 maart

27 maart

17 april

Doelgroep

De cursus richt zich op docenten informatica

Begeleiding

Martin Bruggink, vakdidacticus informatica bij de lerarenopleiding van de TU Delft. Martin is tevens vaksteunpuntcoördinator informatica bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland en organiseert daar onder meer nascholingen voor informatica docenten. Martin heeft in de commissie gezeten voor het vormgeven van het nieuwe examenprogramma.

John Val, docent informatica op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest, tevens vaksteunpuntcoördinator informatica bij het Regionaal Steunpunt Leiden en organiseert daar onder meer nascholingen voor informatica docenten.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet lidscholen worden er kosten van €550,- in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan via deze link. Bij vragen kunt u contact opnemen per mail.

Alle cursus data

  • Oct 2018 17

    16:00-20:00 uur
    PLG Nieuwe Informatica