PLG Nieuwe informatica

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaat het nieuwe examenprogramma informatica havo/vwo in, zie deze link. Daarom starten we een Professionele Leergemeenschap (PLG) Nieuwe Informatica. Deze bestaat uit 5 tot 10 informatica-docenten. Op basis van de behoefte vanuit deze docenten wordt vormgegeven aan de PLG. Er is veel ruimte om ideeën en materialen met elkaar uit te wisselen. Waar nodig wordt expertise van buiten gezocht. De focus ligt daarbij op de nieuwe onderdelen van het nieuwe informatica examenprogramma.

Resultaat

Deze PLG heeft als doel informatica-docenten te helpen in de voorbereiding op het nieuwe examenprogramma. Zij krijgen concrete handvatten in de vorm van inhoudelijke verdieping, lesmateriaal, toetsmateriaal en lesideeën.

Inhoud en opzet

De deelnemers bepalen gezamenlijk welke onderwerpen zij, binnen het kader van het nieuwe examenprogramma willen bespreken. Tijdens de bijeenkomsten wordt via een vaste structuur gewerkt naar concrete handvatten. Docenten ontwikkelen zelf geen nieuw materiaal, maar verkennen wel nieuw materiaal en delen ervaringen met elkaar. Op die manier kunnen docenten zich optimaal, efficiënt en met veel plezier voorbereiden op het nieuwe examenprogramma.

Data en locatie

Dit schooljaar willen we 3 bijeenkomsten organiseren. In het schooljaar 2018-2019 krijgt de PLG een vervolg. U kunt uzelf inschrijven voor de 3 bijeenkomsten en daarna beslissen of u ook in 2018-2019 wilt deelnemen.
• Bijeenkomst 1, dinsdag 15 mei, 16.00 – 19.30 uur
• Bijeenkomst 2, woensdag 30 mei, 16.00 – 19.30 uur
• Bijeenkomst 3, juni/juli, datum nader te bepalen, 16.00 – 19.30 uur

Doelgroep

Docenten informatica havo/vwo.

Begeleiding

• Martin Bruggink, vakdidacticus informatica bij de lerarenopleiding van de TU Delft. Martin is tevens vaksteunpuntcoördinator informatica bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland en organiseert daarbij onder meer nascholing voor informatica docenten. Martin heeft in de commissie gezeten voor het vormgeven van het nieuwe examenprogramma. Hij heeft meerdere PLG’s begeleid.

• John Val, docent informatica Rijnlands Lyceum Oegstgeest, tevens vaksteunpuntcoördinator bij het Regionaal Steunpunt Leiden.

 

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet lidscholen worden er kosten van €75,- in rekening gebracht. Let op: tijdelijk worden informatica nascholingen aangeboden met korting (oorspronkelijk tarief was €375,-). Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Alle cursus data

  • May 2018 15

    16:00-19:30 uur
    PLG Nieuwe Informatica