PLG Nieuwe Natuurkunde

Deze PLG heeft de afgelopen jaren o.a. werkvormen uitgeprobeerd en lesmateriaal (vooral bij de nieuwe onderwerpen in het natuurkunde-curriculum voor de bovenbouw) ontwikkelt en getest. Het belangrijkste doel is nu bestaand materiaal doorontwikkelen zodat het bruikbaar is voor iedereen.

Datum en locatie

Donderdag 20 september
15:00 – 19:00 uur
TNW, TU Delft, Lorentzweg 1 Delft
De overige data worden in overleg vastgesteld.

Doelgroep

Deze PLG richt zich op docenten natuurkunde.

Begeleiding

Deze PLG wordt begeleidt door Wim Sonneveld, vakdidacticus en vaksteunpuntcoördinator natuurkunde op de TU Delft.

Kosten

Aan deelname van deze PLG zijn geen kosten verbonden. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. Meer informatie kunt u aanvragen per mail.

Alle cursus data

  • Sep 2018 20

    15:00-19:00 uur
    PLG Nieuwe Natuurkunde