PLG Onderzoeksvaardigheden

Doel

We ontdekken welke factoren van invloed zijn op de verdieping in een onderzoekende houding van leerlingen. Vanuit die kennis ontwerpen we een leerlijn voor het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden voor het V.O.

Resultaat

De leerling kan binnen een PWS een relevante en haalbare onderzoeksvraag formuleren en zelfstandig een onderzoeksopzet ontwerpen, testen en gericht onderzoek uitvoeren.

Inhoud en opzet

De PLG stelt de volgende onderwerpen aan de orde:
1. onderzoeken en de verschillen binnen de bèta-disciplines;
2. doorlopende leerlijn; klas 1 – tot en met 5/6;
3. formuleren van een goede onderzoeksvraag;
4. verantwoording van de gekozen onderzoeksmethode.

Data en Locaties

Elke bijeenkomst vindt plaats op locatie van een school.
De ontvangende school wordt gevraagd voor wat drinken te zorgen. Aanwezigheid (kennisname) van rector en/of sectieleider wordt op prijs gesteld.

Woensdag 6 september
Dinsdag 3 oktober
Maandag 30 oktober
Donderdag 23 november
Dinsdag 12 december
Woensdag 24 januari

Doelgroep

Deze PLG is met name voor Binas docenten. Van elke school neemt tenminste 1 docent bovenbouw en 1 docent onderbouw deel.
Van de bètacoördinator wordt vooral een verbindende rol verwacht. Uiteraard kan dit naar eigen invulling afwijken. Wanneer één van de deelnemers niet aanwezig kan zijn wordt een vervanger verwacht.

Begeleiding

Peter Troxler, Edgar de Wit

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €550. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Voor vragen of meer informatie, neem contact op met Ingrid van der Velden vaksteunpuntcoördinator O&O of mail naar dit emailadres

Alle cursus data

  • Sep 2017 06

    PLG Onderzoeksvaardigheden