PLG Ontwerp Café Scheikunde

Je kent het vast wel, tijdens een conferentie ben je geïnspireerd geraakt door een workshop of lezing, of heb je een goed idee opgedaan om uit te werken tot lesmateriaal voor je leerlingen. Je bent daar enthousiast mee aan de slag gegaan, maar je komt er niet aan toe om dit verder uit te werken. Dan is deze PLG precies wat je nodig hebt. Op vaste momenten samen met collega’s werken aan lesmateriaal en ideeën uitwisselen. Denk bijvoorbeeld aan een oefen- of toetsvragen, een les over een bepaald onderwerp, een practicum. Maar ook een lessenserie over een specifiek onderwerp behoort tot de mogelijkheden.
Deelnemers bepalen in overleg zelf onderwerp en materiaal. Voorbeelden van materiaal zijn ter inspiratie aanwezig. Deze kunnen desgewenst naar eigen wens worden aangepast. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de expertise van de deelnemers en indien nodig worden deskundigen uitgenodigd. Dat kan een vakinhoudelijke deskundige zijn of een deskundige op het gebied van specifieke didactiek zoals toetsing, gaming, etc.

Resultaat

Het streven is om na elke bijeenkomst een (deel)product klaar te hebben zodat het materiaal ook in de les kan worden uitgeprobeerd en ervaringen kunnen worden gedeeld.

Data en locaties

De bijeenkomsten vinden op verschillende weekdagen plaats zodat het ook mogelijk is om uitgaande van het eigen lesrooster slechts een deel van de bijenkomsten bij te wonen. Deze PLG bestaat uit 8 tot 10 bijeenkomsten en vindt plaats in Leiden van 16.30 – 20.30 uur.

Woensdag 20 september
Donderdag 12 oktober
Maandag 6 november
Dinsdag 28 november
Donderdag 11 januari
Maandag 29 januari
Dinsdag 6 maart
Woensdag 28 maart
Maandag 16 april
Donderdag 17 mei

Doelgroep

Deze PLG is bedoeld voor scheikunde docenten uit het vo.

Begeleiding

De PLG wordt begeleidt door Cris Bertona, vakdidactica scheikunde bij het ICLON.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €550,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden

Interesse in deze PLG. Neem dan contact op per e-mail.

Alle cursus data

  • Sep 2017 20

    16.30-20.30 uur
    PLG Ontwerp Café Scheikunde