PLG Practicum in de les

Ook in het schooljaar 2018-2019 is er weer een Professionele Leergemeenschap (PLG) Practicum in de les. In deze PLG staan eigen inbreng, eigen verantwoordelijkheid en leren met elkaar voorop. Wil je vanuit een positieve instelling en constructief met je professionalisering aan de slag? Meld je dan aan voor deze PLG!

Doel

Doel is practica te ontwikkelen die op de eigen school kunnen worden uitgevoerd of gedurende een dagdeel met leerlingen in het JSL. Dat laatste is met name interessant voor scholen in de nabije regio. Daarnaast kunnen ook de mogelijkheden van practica voor een PWS worden verkend. Verder kunnen bestaande practica worden omgebouwd naar practica met een kenmerk van onderzoekend leren.

Resultaat

Het is de bedoeling dat na deelname aan deze PLG er meerdere practica gereed zijn die ook door andere docenten gebruikt kunnen worden. Dat kunnen practica zijn die op school uitgevoerd kunnen worden maar ook practica voor het JSL. We willen proberen om aan het eind van de PLG een bijeenkomst te organiseren om collega’s van de eigen school en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met de ontwikkelde practica.

Inhoud en opzet

Met een groep docenten en TOA’s gaan we nieuwe practica ontwikkelen en uitproberen en oude practica herzien. Het vernieuwde examenprogramma van biologie, scheikunde en natuurkunde, vakoverstijgend werken en onderzoekend leren zijn de uitgangspunten. Deelnemers bepalen daarbinnen zelf het onderwerp en waar mogelijk zullen experts uitgenodigd worden voor ondersteuning. Het ontwikkelen en uitproberen van de practica zal plaatsvinden in het Junior Science Lab (JSL) met de daar aanwezige apparatuur, chemicaliën en materialen (denk aan microscopen, binocs, BIOPACS, IP-coach met sensoren, PCR-apparatuur, centrifuges, zuurkasten, etc.).

Data en locatie

De PLG bestaat uit 2 x 5 bijeenkomsten (5 voor en 5 na de kerst) van 16.30 (inloop)-20.00 uur:
Donderdag 27 september (samen met masterclass onderzoekend leren)
Donderdag 11 oktober
Donderdag 1 november
Donderdag 22 november
Donderdag 13 december
Donderdag 17 januari
Donderdag 7 februari
Donderdag 21 februari
Donderdag 14 maart
Donderdag 4 april

De bijenkomsten vinden plaats in het Junior Science Lab (onderdeel van het Gorlaeus Laboratorium), Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden.

Doelgroep

Docenten & TOA’s biologie, natuurkunde, scheikunde, Science en NLT.

Begeleiding

Marjoleine Vermeulen, is vakdidactica biologie bij het ICLON en vaksteunpuntcoördinator biologie bij het Regionaal Steunpunt Leiden
Cris Bertona, is vakdidactica scheikunde bij het ICLON en vaksteunpuntcoördinator scheikunde bij het Regionaal Steunpunt Leiden

Martin Mollema, is docent natuurkunde en wiskunde en vaksteunpuntcoördinator natuurkunde bij het Regionaal Steunpunt Leiden

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €550,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan via deze link. Bij vragen kunt u een mail sturen.

Alle cursus data

  • Sep 2018 27

    16:00-20:30 uur
    PLG Practicum in de les