PLG Toetsen

Het doel van deze PLG is formatieve toetsen maken en het ontwikkelen van SE-toetsen bij alle bovenbouw-onderwerpen natuurkunde. Het gaat dan onder andere om verschillende soorten vraagvormen, zoals conceptuele vragen en meerkeuzevragen. We kunnen ons bijvoorbeeld verdiepen in RTTI, moeilijkheidsgraad, hoe bepalend is het CE voor onze SE-toetsen, enz.

Datum en locatie

Donderdag 18 oktober van 15:30 – 17:00 uur

Donderdag 8 november van 15:30 – 17:00 uur (deels samen met PLG Stoffen&Materialen)

 

Samen met PLG NiNa en PLG Stoffen&Materialen

Donderdag 29 november van 16:00 – 20:00 uur

Donderdag 14 februari van 16:00 – 20:00 uur

Donderdag 11 april van 16:00 – 20:00 uur

Een donderdag in juni (ntb)

TNW, TU  Delft, Lorentzweg 1 Delft

Doelgroep

Deze PLG richt zich op docenten natuurkunde.

Begeleiding

Deze PLG wordt begeleidt door Caspar van Papendrecht, docent natuurkunde op het Stanislascollege Pijnacker en Wim Sonneveld, vakdidacticus en vaksteunpuntcoördinator natuurkunde op de TU Delft.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn, gelden mogelijk wel cursusgelden. Neem hiervoor contact op per mail. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. Meer informatie kunt u aanvragen per mail.

Alle cursus data

  • Jun 2018 26

    16:00-20:00 uur
    PLG Schoolexamenopgaven Natuurkunde

  • Sep 2018 20

    15:00-19:00 uur
    PLG Toetsen