PLG Schoolexamenopgaven scheikunde

Na afloop van de Bijscholing Grasduinen start de PLG Schoolexamenopgaven voor het (nieuwe) scheikunde programma’. Deze PLG loopt alweer vier jaar en heeft al een mooi aantal schoolexamenopgaven opgeleverd. De startbijeenkomst is een korte bijeenkomst waarin de vervolgbijeenkomsten worden gepland en de onderwerpen verdeeld. De harde kern van vorig jaar gaat door, maar nieuwe deelnemers zijn welkom.

Inhoud en opzet

Iedere deelnemer ontwikkeld thuis een opgave die tijdens de bijeenkomst besproken wordt. Een heel simpele, maar zeer leerzame opzet. Afhankelijk van de ervaring worden 1 tot 2 opgave(s) per deelnemer in 4 tot 5 bijeenkomsten ontwikkeld. De bijeenkomsten zijn op donderdagavonden van 19:30 – 21:00 uur. Op een locatie zo dicht mogelijk bij Delft Centraal.

Datum en locatie

Startbijeenkomst is op donderdag 4 oktober 19.30 – 20.00 uur gebouw voor Natuurkunde TUDelft.
De eerste bijeenkomst is een korte bijeenkomst aansluitend aan de bijscholing grasduinen in het JCE/ Het beste uit vakdidactiek.

Doelgroep

Deze PLG is bedoeld voor (bovenbouw) docenten scheikunde uit het voorgezet onderwijs.

Begeleiding

De PLG wordt begeleid door Sander Haemers, werkzaam als docent scheikunde en NLT op het Stanislascollege in Pijnacker, als vakcoördinator scheikunde bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland en verzorgt de colleges vakdidactiek scheikunde bij SEC TUDelft. Sander heeft, als (co)auteur van een groot aantal modules, veel ervaring in het ontwikkelen van lesmateriaal en heeft als coach diverse ontwikkelteams en PLG’s begeleid.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €550,- in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de PLG. Voor meer informatie, mail ons.

Alle cursus data

  • Oct 2018 04

    19:30-20:00 uur
    PLG Schoolexamenopgaven Scheikunde