PLG Schoolexamenopgaven

Na afloop van de Masterclass Water start de PLG ‘Schoolexamenopgaven voor het (nieuwe) scheikunde programma’. Deze PLG loopt alweer drie jaar en heeft al een mooi aantal schoolexamenopgaven opgeleverd. De startbijeenkomst is een korte bijeenkomst waarin de vervolgbijeenkomsten worden gepland en de onderwerpen verdeelt. Er is zeker nog ruimte voor nieuwe docenten.

Datum en locatie

Donderdag 12 oktober 19.00 – 19.30 uur
De PLG vindt plaats in Delft.
De eerste bijeenkomst is een korte bijeenkomst aansluitend aan de Masterclass Water.
De data voor de tweede en derde bijeenkomst zijn als volgt:
Donderdag 9 november
Donderdag 7 december

Vervolg bijeenkomsten worden spoedig bekend.

Doelgroep

Deze PLG is bedoeld voor (bovenbouw) docenten scheikunde uit het voorgezet onderwijs.

Begeleiding

De PLG wordt begeleid door Sander Haemers, werkzaam als docent scheikunde en NLT op het Stanislascollege in Pijnacker en als vakcoördinator scheikunde bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland. Sander heeft, als (co)auteur van een groot aantal modules, veel ervaring in het ontwikkelen van lesmateriaal en heeft als coach diverse ontwikkelteams en PLG’s begeleid.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €550,- in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden

Aanmelden voor deze PLG kan helaas niet meer. Voor extra informatie kunt u contact opnemen via dit e-mailadres.

Alle cursus data

  • Oct 2017 12

    19:00-19:30 uur
    PLG Schoolexamenopgaven