PLG Stoffen en Materialen

Stoffen en Materialen is een relatief nieuw onderwerp in het vo-natuurkunde-onderwijs. In het vo-scheikunde-onderwijs is het meer bekend. Veel docenten hebben om dit onderwerp te kunnen behandelen behoefte aan ondersteuning middels practica, zodat voor leerlingen dit nieuwe onderwerp tastbaar kan worden gemaakt. De PLG ontwikkelt een leskoffer met practica voor het onderwerp Stoffen en Materialen, waarbij samenwerking tussen natuurkunde en scheikunde een belangrijke doelstelling is. De uitdaging voor de komende jaren is het (door-)ontwikkelen, opschalen en verspreiden van deze interdisciplinaire practica onder natuurkunde- en scheikundedocenten.
We hebben dringend versterking nodig van scheikundedocenten.

Datum en locatie

Donderdag 20 september
15:00 – 19:00 uur
TNW, TU Delft, Lorentzweg 1 Delft
De overige data worden in overleg vastgesteld.

Doelgroep

Deze PLG richt zich op docenten natuurkunde én scheikunde.

Begeleiding

Deze PLG wordt begeleidt door Wim Sonneveld, vakdidacticus en vaksteunpuntcoördinator natuurkunde op de TU Delft.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn, gelden mogelijk cursusgelden. Neem hiervoor even contact op per mail.Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. Meer informatie kunt u aanvragen per mail.

Alle cursus data

  • Sep 2018 20

    15:00-19:00 uur
    PLG Stoffen en Materialen