PLG Schoolleiders

Leren van én met elkaar! 

Doel

Tijdens deze Professionele Leer Gemeenschap is het doel: Leren van én met elkaar.
Om zo goed mogelijk op de behoefte van de deelnemers in te spelen geven de deelnemers zelf aan waar ze aan willen werken. De onderwerpen zijn dus niet van tevoren vastgelegd. U bepaalt de vorm en de inhoud van de bijeenkomsten.

Data en locatie

De PLG vindt steeds plaats in Leiden van 16.00 – 20.00 uur. Een diner is inbegrepen.
De PLG zal bestaan uit een startbijeenkomst en vier opeenvolgende bijeenkomsten.
De data voor de PLG zijn (onder voorbehoud):
– 13 september
– 30 oktober
– 14 november
– 18 december

Datum van de vijfde bijeenkomst wordt in overleg bepaald.

Doelgroep

De PLG is bedoeld voor schoolleiders en hun teamleiders/conrectoren. Aan de PLG kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen.

Begeleiding

De PLG wordt begeleid door Marjoleine Vermeulen. Marjoleine Vermeulen is sinds 2014 werkzaam bij het ICLON als lerarenopleider en vakdidacticus biologie. Zij was twintig jaar werkzaam als docent Biologie en schoolopleider op verschillende VO-scholen. Zij heeft veel ervaring opgedaan in het coachen van docenten en het vormgeven van professionalisering op diverse vlakken. Deze expertise deelt ze graag vanuit haar rol als coördinator biologie van Regionaal Steunpunt Leiden.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze PLG.

Aanmelden

Voor interesse in deze PLG kunt u contact opnemen via dit e-mailadres.

Alle cursus data

  • Sep 2017 13

    16.00-20.00 uur
    Schoolleiders PLG