Schoolleidersbijeenkomst HRM-beleid, docentprofessionalisering binnen vo-scholen

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (de nieuwe naam voor de samenwerking tussen Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland) organiseert op 29 november de jaarlijkse schoolleidersbijeenkomst. Thema van dit jaar is HRM-beleid, docentprofessionalisering binnen vo-scholen: Wat is het belang van docentprofessionalisering, wat komt er bij kijken en hoe is het te organiseren? Annick Dezitter (rector van het Da Vinci College Kagerstraat, Leiden & lid Raad van Advies Verbreding Onderwijsnetwerk Zuid-Holland), Gert Jan Kloos (rector Edith Stein College & lid Raad van Advies Verbreding Onderwijsnetwerk Zuid-Holland) en Marjolein Verweij (teamleider Bonaventura College, Burggravenlaan Leiden) bereiden voor collega-rectoren en -teamleiders samen met Onderwijsnetwerk Zuid-Holland een interessant programma voor. Daarbij staat de vraag centraal hoe zij binnen hun school docentprofessionalisering aanmoedigen en een cultuur creëren waarin leraren werk van hun eigen professionalisering maken. Ook gaan zij in op zaken die minder goed zijn uitgepakt en hoe je dat kunt voorkomen. Tijdens de bijeenkomst is veel ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De landelijke ontwikkelingen rondom docentprofessionalisering en het advies van Alexander Rinnooy Kan worden ook betrokken bij het programma van deze avond.

Programma

17.00-17.25 uur: Welkom bij onderwijsnetwerk Zuid-Holland!

17.25-17.35 uur: korte schets ontwikkelingen in het land rond docentprofessionalisering. Wat kan de impact zijn voor scholen en de samenwerking met Onderwijsnetwerk Zuid Holland?

17.35-17.50 uur: Wilma Kruithof (projectleider Begeleiding Startende Leraar): Wat heeft dit traject ons geleerd over docentprofessionalisering en hoe kunnen we deze opbrengsten gebruiken voor professionalisering van andere docenten in de school?
17.50-18.05 uur: Marjolein Verwey (directie Bonaventuracollege Burggravenlaan) geeft een toelichting over het belang van ONZ op haar school. Welke invloed hebben de netwerken gehad op het gesprek in haar school over professionalisering?
18.05-18.35 uur hapje eten
18.35-19.15 uur: Annick Dezitter (rector Da Vinci College, Kagerstraat) en Gert-Jan Kloos (rector Edith Stein College, Den Haag) vragen zich samen met de deelnemers af waarom het belangrijk is dat schoolleiders juist nú werk van professionalisering maken, hoe doe je dat en wat zou de uitkomst van dat proces dan kunnen zijn? Tegen welke problemen zijn zij aangelopen in hun school en wat hielp juist om het gesprek over professionalisering op gang te brengen? Wat is de meest ideale schoolcultuur waar we naar toe willen werken? Dit onder deel wordt afgesloten met een discussie met aanwezigheden. Hoe kijken zij op dit thema?
19.15-20.00 uur: Leontine van de Berg (Coördinator Academische opleidingsschool ROSRijnland) introduceert een PLG Docentprofessionalisering dat tot belangrijke opbrengsten heeft geleid waar ook andere scholen profijt van kunnen hebben bij het starten van gesprekken in de school over professionalisering. Na haar introductie gaan deelnemers actief aan de slag in kleine groepjes (onder begeleiding van Myra Warmer, Leontine van de Berg, Nelleke Belo en Wilma Kruithof) om te bespreken hoe docentprofessionalisering in de eigen school vorm kan krijgen.
Na 20.00 uur delen we de uitkomsten plenair en sluiten we het programma uiterlijk af om 20.30 uur

Doelgroep

School- én teamleiders. U wordt gevraagd uw teamleider mee te nemen omdat u beiden vanuit uw verantwoordelijkheid met dit thema te maken heeft.

Datum

donderdag 29 november van 17.00 – 20.30 uur (voor een maaltijd wordt gezorgd)

Locatie

Universiteit Leiden, exacte locatie volgt

Aanmelden

Aanmelden is verplicht en kan via deze link

Alle cursus data

  • Nov 2018 29

    17.00:20.30
    Schoolleidersbijeenkomst HRM-beleid, docentprofessionalisering binnen vo-scholen