Symposium 2018

Op vrijdag 9 februari 2018 organiseerde het Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden alweer een derde editie van het jaarlijkse Symposium.
Het symposium gaf niet alleen een terugblik op wat er het afgelopen jaar bij beide steunpunten ontwikkeld is aan lesmateriaal, maar wierp ook een blik op de toekomst. Door middel van twee prikkelende workshop- en presentatierondes naar keuze, een inspirerende spreker en de kans om na afloop met vakgenoten te sparren, bood de middag voor ieder wat wils.

Op de dag zelf is er een visueel verslag gemaakt door de dames en heren van Visuele Notulen.

Heeft u interesse in de visuele notulen dan kunt u ze hieronder vinden.

Daarnaast vindt u de beschrijving van alle aanwezige workshops hieronder:

Keynote spreker Felienne Hermans

Felienne Hermans is universitair docent bij de TU Delft. Felienne zet zich in voor h et programmeeronderwijs aan kinderen met een combinatie van online en campus onderwijs. Ze doceert op een originele, innovatieve en vernieuwende wijze computational skills, niet alleen aan de TU Delft, ook aan kinderen en wereldwijd aan de learners in haar MOOC’s. Programmeeronderwijs is ook het onderwerp van haar onderzoek: ‘Wat werkt wel en niet op het gebied van ICT-onderwijs, ook voor kinderen en docenten in Nederland en daarbuiten’. Felienne levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ICT-skills van toekomstige studenten wereldwijd.

Piaget en Programmeren

Piaget definieerde al in de jaren 50 van de vorige eeuw zijn 4 ontwikkelingsniveaus, ver voor er computers waren. Toch zijn zijn ideeën ook vandaag de dag nog heel relevant! Een van de makers van Logo, de eerste programmeertaal voor kinderen, Seymour papert, studeerde bij Piaget en begreep hem als geen ander. In deze presentatie legt Felienne uit wat u kunt leren van Piaget.

Workshops:

Aan de slag met ontwerpvaardigheden én formatieve toetsing in de (scheikunde)klas

Afgelopen anderhalf jaar zijn docenten en DIO’s samen met onderzoekers enthousiast aan de slag gegaan met ontwerpen in hun scheikundeklassen. En wat past ontwerpen toch goed bij scheikunde! Leerlingen en docenten zijn gemotiveerd en leren begrippen en vaardigheden, zeker als we formatieve toetsing integreren met het ontwerpproces. Tijdens deze workshop zult u als deelnemer zelf gaan ontwerpen; delen we onze belangrijkste good practices en onderzoeksbevindingen; en gaat u zelf een ontwerpactiviteit ontwerpen die zo uitgevoerd kan worden in de klas. Daarnaast hoort u ook meer over een PLG over ontwerpen en formatieve toetsing bij scheikunde, die start in september 2018.

Activerende werkvormen voor bètadocenten

Activerende werkvormen zijn een krachtig middel om leerlingen te motiveren en te laten samenwerken en daarmee het leerrendement te verhogen. Martin Bruggink heeft een boekje geschreven met daarin praktische voorbeelden van activerende werkvormen. Deze zijn makkelijk voor te bereiden en eenvoudig te integreren met opgaven uit het lesboek. Tijdens de workshop gaat uzelf enkele werkvormen ervaren.

Digitale Geletterdheid in het VO

Vanuit de steunpunten bieden we een training voor VO-docenten in Digitale Geletterdheid. De nadruk ligt op het leren programmeren en de didactiek daarvan. In deze workshop nemen we u mee in de wereld van de Digitale Geletterdheid en krijgt u een beeld van wat Digitale Geletterdheid is en wat we tijdens de training doen. Natuurlijk gaat uzelf ook een beetje programmeren.

Formatief toetsen met exit cards

Een van de manieren om in korte tijd – tijdens het leren – het leren te evalueren is een zogenaamde exit card. Bij voorkeur tijdens het leren omdat het toetsen dan ingebed is in het onderwijsleerproces. U zoekt ermee de sterke/zwakke kanten van de leerling. Ook kijkt de leerling zelf terug op zijn leerproces.

Gastlessen in het curriculum

Vindt u het belangrijk dat uw leerlingen vaker in contact komen met het bedrijfsleven? En dat zij zien wat ze later met uw vak in de praktijk kunnen? Dan is het slim om samen te werken met bedrijven door bijvoorbeeld gastlessen en bedrijfsbezoeken in je vak te integreren. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld met Gastlessen, zó geregeld, een online ontmoetingsplaats die scholen en technische bedrijven gemakkelijk met elkaar in contact brengt. Maak ook kennis met verschillende handige tools en hulpmiddelen.

Goal-Setting

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen in het voortgezet onderwijs uit kwetsbare of minder hoogopgeleide milieus een minder hoge kans hebben om hun potentieel te behalen. Het stellen van doelen kan leerlingen helpen bij hun motivatie, doorstroom en schoolprestaties. Toegelicht wordt het succes van goalsetting bij de RSM, waarbij de prestaties van zowel mannelijke studenten als studenten van etnische minderheden na invoering van deze interventie aanzienlijk zijn verbeterd. Tevens zal in deze workshop op interactieve wijze dieper worden ingegaan op de mogelijkheden van het goal-setting programma om gelijke kansen in het voortgezet onderwijs te creëren. Het IJsselcollege dient hierbij als voorbeeld.

Het beste uit de nascholing wiskunde

Aandacht voor de hoogtepunten uit de nascholingen Analytische meetkunde en Wiskunde C en opbrengsten van de PLG’s Statistiek en Algebraïsche vaardigheden. De Stelling van Napoleon, valkuilen van de statistiek en het bakkersdoosje zullen niet ontbreken.

Havo Bèta top programma 2018

In schooljaar 2016-2017 is een succesvolle pilot gestart met 7 scholen en 2 hogescholen, waarbij voortgezet onderwijs en hoger onderwijs een gezamenlijk programma voor een 18-tal leerlingen hebben ontwikkeld. Voor het schooljaar 2017-2018 wordt hieraan vervolg gegeven met 9 scholen en 3 hogescholen. Talentvolle havisten zijn als beroepsbeoefenaren van de toekomst van belang, omdat zij met hun voorkeur voor een praktische insteek een bijdrage kunnen leveren aan innovatieve en werkbare oplossingen voor (taaie) maatschappelijke vraagstukken. Het programma geeft invulling aan de grote behoefte van havo-bèta-talenten die veel potentieel hebben dat nog onbenut blijft. De hogescholen bieden activiteiten aan die leerlingen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken.

Het talentvolle havisten/bèta toppers programma is bedoeld voor leerlingen uit 4 havo met een N-profiel die meer kunnen en meer willen. Leerlingen worden geworven door de scholen die zich binnen dit project hebben gecommitteerd.

Kweekreactor Spirulina in de klas

Spirulina (een cyano bacterium) zit bomvol eiwitten, omega vetzuren, vitamines, mineralen en het pigment phycocyanine. Het kan als basisingrediënt worden gebruikt voor allerlei voedselproducten zoals bijvoorbeeld vegaburgers, smoothies en sauzen. De waardeketens van de huidige voedselindustrie zijn lang, inefficiënt en zeer belastend voor het milieu. Door verse Spirulina te kweken in gespecialiseerde reactoren kunnen gezonde eiwitten worden geproduceerd voor een fractie van de ecologische kosten.

Spireaux (Tim van Koolwijk) is druk bezig met de verfijning van de vierde generatie LED photo-bioreactor. De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet om de efficiëntie van deze reactoren te verbeteren. Nu zijn er een aantal reactoren gereed gemaakt voor kleinschalige productie van Spirulina op school. Verder is er lesmateriaal in ontwikkeling om op meerdere momenten in meerdere leerjaren de relatie te leggen met deze bio-kweekreactor.\

PlantKracht, bouw je les met planten

Aan de hand van verschillende en interactieve activiteiten worden mogelijkheden om zaden en planten te integreren binnen de lesstof uitgelegd. Ook wordt besproken op welke manieren het bedrijfsleven het onderwijs kan faciliteren met praktische ondersteuning zoals gastlessen, profielwerkstukken en bedrijfsbezoeken.

Razend snel rekenen met quantum computers

Een workshop van Anne-Marije Zwerver, phD student bij Qutech aan de TU Delft. Tijdens de workshop krijgen we een snelcursus qubit toestanden en quantum poorten waarna de deelnemers onder begeleiding een quantumalgoritme gaan maken.

Shell Rijkswijk beoordeelt P.O. over ecobrandstoffen

Een medewerker van Shell Rijswijk beoordeelt een praktische opdracht voor vwo-4 leerlingen. Dit blijkt bijzonder motiverend voor leerlingen en ook de reacties van de betrokken medewerker zijn positief. In de workshops willen we met de deelnemers brainstormen wat de mogelijkheden zijn voor soortgelijke opdrachten bij andere scholen en Jet-Net bedrijven.

Verbreding naar alfa en gamma schoolvakken in onze steunpunten

Na een korte uitleg over verbredingsambities gaan de deelnemers een aantal concrete vragen samen beantwoorden om het verbredingstraject een verdere boost te geven.

Water, Wereld Werk!

Afgelopen jaar waren er veel berichten gerelateerd aan water, of het nu overstromingen, droogte of water kwaliteit was. Op 3 en 18 januari heftige westerstormen wanneer het land in opperste paraatheid is. De vijf grote deltawerken waren gesloten en zodra de storm is gaan liggen, worden alle dijken gecontroleerd op stormschade. Dankzij die beschermingen hebben wij droge voeten. Naast de dreiging van onze zeeën en rivieren nemen wij het vanzelfsprekend dat er schoon water uit de kraan loopt. Wereldwijd is dit zeker niet altijd het geval. Vele mensen zijn op de achtergrond bezig om u drinkwater te geven en geen last te laten ondervinden van een overstroming tijdens een hevige regenbui. Er is nog zoveel meer waar u niet direct aan denkt als het gaat over de watersector. Tijdens een inspiratieworkshop willen we u graag meer vertellen over de breedte, het belang en de mogelijkheden in deze sector, zodat een nieuwe generatie de uitdaging aan durft te gaan in de toekomst.

Werksessie scrum toepassen binnen nlt

Scrum laat leerlingen zelf sterk nadenken over planning en rolverdeling binnen de groep. De kracht ligt erin dat de leerlingen eigenaar zijn van het plannen en uitwisselen van activiteiten die het leren stimuleren. In deze werksessie (werkgroep) gaan we met een aantal collega’s om de tafel om de opties binnen enkele modules nlt te verkennen en een start te maken met een lesplanning op basis van scrum.

Als u bent ingeschreven, ontvangt u binnenkort een e-mail ter bevestiging.

Alle cursus data

  • Feb 2018 09

    15:00-19:00 uur
    Symposium 2018