Training Digitale Geletterdheid voorjaar 2018

Diverse scholen binnen het Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden willen hun leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van Digitale Geletterdheid en specifieker: leren programmeren. Dat is niet vreemd. Leerlingen die digitaal geletterd zijn kunnen de wereld waarin ICT een belangrijke rol speelt beter begrijpen. Ze begrijpen de mogelijkheden en beperking van ICT beter. Ze hebben vaardigheden om problemen met behulp van de computer op te lossen.
Wij willen graag scholen stimuleren en faciliteren om dit een plek te geven in hun onderwijs. We willen toe naar een gemeenschap van docenten, scholen, opleidingen en bedrijven in de regio Zuid-Holland die dit belang onderschrijven en hier concreet invulling aan willen geven. In het schooljaar 2017-2018 zijn we daarom gestart met een project Digitale Geletterdheid. Na deze succesvolle bijeenkomsten, bieden we dit voorjaar opnieuw een tweedaagse training Digitale Geletterdheid aan. Scholen die deelnemen zullen een start maken met het bieden van programmeerlessen aan leerlingen in de onderbouw.

Resultaat

Na deze training zijn de deelnemers in staat om te starten met lessen programmeren in de onderbouw. De deelnemers zijn vertrouwd met het lesmateriaal en zijn in staat om leerlingen te begeleiden in het zetten van de eerste stappen in het programmeren. De deelnemers kunnen leerlingen die dat aankunnen verwijzen naar meer uitdagende opdrachten. De deelnemers weten ook waar en hoe ze meer support kunnen ontvangen.

Inhoud en opzet

Wij bieden een training voor docenten. Tijdens de training krijgen de docenten een basis in het programmeren, op basis van materialen en gereedschappen die direct toepasbaar zijn in de klas. De deelnemers ontwikkelen daarbij voldoende kennis om programmeerconcepten te integreren in bestaande vakken of om als aparte lessen binnen de school vorm te geven. Het totaal aantal studielastuur is 10, inclusief de bijeenkomsten zelf. Scholen faciliteren de deelnemers hier in.

Data en locatie

De tweedaagse training duurt van 15.00 – 18.00 uur. Locatie van de training is de TU Delft.

  • Dinsdag 29 mei
  • Dinsdag 19 juni

Doelgroep

Per deelnemende school verwachten we minstens twee docenten die meedoen met de training van vier middagen, maar meer mag ook. Dat zijn bij voorkeur docenten vanuit verschillende vakken (bèta, alfa, zaak en/of kunstvakken). De training is zowel voor eerste- als tweedegraadsbevoegde docenten geschikt. Scholen die deelnemen aan dit traject geven daarmee aan te willen investeren in digitale geletterdheid.

Begeleiding

  • Martin Bruggink, vakdidacticus informatica bij de lerarenopleiding van de TU Delft. Martin is tevens coördinator van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en organiseert daarbij onder meer nascholing voor informatica docenten.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet lidscholen worden er kosten van €150,- in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link. Meer informatie kunt u opvragen per mail.

 

Alle cursus data

  • May 2018 29

    15:00-18:00 uur
    Training Digitale Geletterdheid