Training Digitale Geletterdheid

Diverse scholen binnen het Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden willen hun leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van Digitale Geletterdheid en specifieker: leren programmeren. Dat is niet vreemd. Leerlingen die digitaal geletterd zijn kunnen de wereld waarin ICT een belangrijke rol speelt beter begrijpen. Ze begrijpen de mogelijkheden en beperking van ICT beter. Ze hebben vaardigheden om problemen met behulp van de computer op te lossen.

Wij willen graag scholen stimuleren en faciliteren om dit een plek te geven in hun onderwijs. We willen toe naar een gemeenschap van docenten, scholen, opleidingen en bedrijven in de regio Zuid-Holland die dit belang onderschrijven en hier concreet invulling aan willen geven. In het schooljaar 2017-2018 starten we daarom met een project Digitale Geletterdheid. Scholen die deelnemen zullen in dat schooljaar een start maken met het bieden van programmeerlessen aan een deel van de leerling in de onderbouw. In het najaar bieden we een cursus voor docenten om ze hierop voor te bereiden. Gedurende het hele traject bieden we ondersteuning.

Resultaat

Na deze training zijn de deelnemers in staat om te starten met lessen programmeren in de onderbouw. De deelnemers zijn vertrouwd met het lesmateriaal en zijn in staat om leerlingen te begeleiden in het zetten van de eerste stappen in het programmeren. De deelnemers kunnen leerlingen die dat aankunnen verwijzen naar meer uitdagende opdrachten. De deelnemers weten ook waar en hoe ze meer support kunnen ontvangen.

Inhoud en opzet

Wij bieden een training voor docenten. Tijdens de training krijgen de docenten een basis in het programmeren, op basis van materialen en gereedschappen die direct toepasbaar zijn in de klas. De deelnemers ontwikkelen daarbij voldoende kennis om programmeerconcepten te integreren in bestaande vakken of om als aparte lessen binnen de school vorm te geven. Het totaal aantal studielastuur is 30, inclusief de bijeenkomsten zelf. Scholen faciliteren de deelnemers hier in. Gedurende het schooljaar 2017-2018 wordt een start gemaakt met het bieden van programmeerlessen voor leerlingen in de onderbouw, uitgaande van de bestaande infrastructuur op de school. Scholen kiezen er bijvoorbeeld voor dit een onderdeel te laten zijn van plus-klassen of keuze-trajecten die al worden aangeboden aan de leerlingen.

Data en locatie

De training duurt van 16.00 tot 20.00 uur, inclusief diner. Locatie van de training is de TU Delft.

 • Dinsdag 26 september
 • Woensdag 11 oktober
 • Maandag 6 november
 • Dinsdag 28 november

Doelgroep

Per deelnemende school verwachten we minstens twee docenten die meedoen met de training van vier middagen, maar meer mag ook. Dat zijn bij voorkeur docenten vanuit verschillende vakken (bèta, alfa, zaak en/of kunstvakken). De training is zowel voor eerste- als tweedegraadsbevoegde docenten geschikt. Scholen die deelnemen aan dit traject geven daarmee aan te willen investeren in digitale geletterdheid.

Begeleiding

 • Felienne Hermans, assistent professor bij de faculteit informatica van de TU Delft. Felienne heeft al honderden docenten uit het basisonderwijs getraind in het leren programmeren.
 • Martin Bruggink, vakdidacticus informatica bij de lerarenopleiding van de TU Delft. Martin is tevens coördinator van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en organiseert daarbij onder meer nascholing voor informatica docenten.
 • Julian de Groot, docent informatica in Middelharnis heeft al veel ervaring met het geven van programmeerlessen. Hij zal ook onderzoek doen naar hoe docenten zo goed mogelijk te faciliteren in het bieden van lessen in digitale geletterdheid.
 • Renée Prins, programma manager bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland, tevens Jet-Net regio-coördinator. Renée kent de wereld van ICT als haar broekzak en heeft nauwe relaties met veel ICT opleidingen en bedrijven.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet lidscholen worden er kosten van €500,- in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden

Wegens het grote aantal aanmeldingen is de inschrijving stop gezet. Voor vragen of meer informatie, neem contact op per e-mail.

 

Alle cursus data

 • Sep 2017 26

  16.00-20.00 uur
  Training Digitale Geletterdheid