Verdiepingstraining digitale geletterdheid

Diverse scholen binnen het Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden willen hun leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van Digitale Geletterdheid en specifieker: leren programmeren. Dat is niet vreemd. Leerlingen die digitaal geletterd zijn kunnen de wereld waarin ICT een belangrijke rol speelt beter begrijpen. Ze begrijpen de mogelijkheden en beperking van ICT beter. Ze hebben vaardigheden om problemen met behulp van de computer op te lossen.

Wij willen scholen stimuleren en faciliteren om dit een plek te geven in hun onderwijs. We willen toe naar een gemeenschap van docenten, scholen, opleidingen en bedrijven in de regio Zuid-Holland die dit belang onderschrijven en hier concreet invulling aan willen geven. In het schooljaar 2017-2018 zijn we daarom gestart met het bieden van trainingen Digitale Geletterdheid.

Resultaat

Na deze training zijn de deelnemers in staat om lessen programmeren in de onderbouw verder te verdiepen. De deelnemers zijn vertrouwd met het lesmateriaal en zijn in staat om leerlingen te begeleiden in het zetten van de eerste stappen in het programmeren. De deelnemers kunnen leerlingen die dat aankunnen verwijzen naar meer uitdagende opdrachten. De deelnemers weten ook waar en hoe ze meer support kunnen ontvangen.

Inhoud en opzet

Tijdens deze tweedaagse cursus gaan we verder in op leren programmeren en de didactiek ervan. We sluiten aan bij het onderwerp Computational Thinking binnen Digitale Geletterdheid. Als voorkennis verwachten we een basiskennis van programmeren, met concepten als opeenvolging, herhaling, keuze, data. Die voorkennis kan bijvoorbeeld bestaan uit een basiskennis van de werking van Scratch, zoals dat in de eerste cursus Digitale Geletterdheid is behandeld (zie deze website). Het materiaal van Creative Computing (zie deze website) vormde daar de basis. We bouwen voort op deze kennis en gaan in op algoritmen en verdere uitbreiding van de concepten (met name datastructuren zoals rijen). Daarbij gaan we ook in op didactische handvatten. We werken aan de hand van lesmateriaal dat ook in de onderbouw toepasbaar is, zodat u het gelijk kunt gebruiken in de klas.

Data en locatie

De training duurt van 16.00 tot 20.00 uur, inclusief diner. Locatie van de training is de TU Delft.

 • 6 februari 2018
 • 19 maart 2018

Tijdsinvestering

Ongeveer 16 SLU (totaal 8 voor de bijeenkomsten en 8 voor het huiswerk).

Doelgroep

De verdiepingstraining is geschikt voor docenten vanuit verschillende vakken (bèta, alfa, zaak en/of kunstvakken). De training is zowel voor eerste- als tweedegraadsbevoegde docenten geschikt. Deelnemers komen bij voorkeur met twee of meer van dezelfde school. Scholen die deelnemen aan dit traject geven daarmee aan te willen investeren in digitale geletterdheid.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht. Klik op deze link om bij het inschrijfformulier te komen.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet lidscholen worden er kosten van €250,- in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Begeleiding

Martin Bruggink, vakdidacticus informatica bij de lerarenopleiding van de TU Delft. Martin is tevens coördinator van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en organiseert daarbij onder meer nascholing voor informatica docenten.

Julian de Groot, docent informatica in Middelharnis heeft al veel ervaring met het geven van programmeerlessen. Hij doet onderzoek naar hoe docenten zo goed mogelijk te faciliteren in het bieden van lessen in digitale geletterdheid.

Alle cursus data

 • Feb 2018 06

  16.00 tot 20.00 uur
  Verdiepingstraining digitale geletterdheid

 • Mar 2018 19

  16.00 tot 20.00 uur
  Verdiepingstraining digitale geletterdheid