Overige activiteiten

Activiteiten van partners

ICLON, Themabijeenkomst Campus Den Haag (Let op: uitsluitend voor scholen uit de regio Den Haag)
Universiteit Leiden is gevestigd in twee steden: Leiden en Den Haag. De afgelopen jaren is onze Campus Den Haag fors gegroeid, in zowel onderwijsaanbod als onderzoek. Tijdens deze themabijeenkomst op 27 september wisselen we graag met u van gedachten over vernieuwingen in het onderwijs, de aansluiting van de universiteit op het voortgezet onderwijs en hoe wij kunnen samenwerken. Daarbij is er een presentatie en discussie onder leiding van Hester Bijl (Vice-Rector Magnificus Universiteit Leiden) en een Meet & Greet met oud-leerlingen van u die aan de universiteit studeren. Aanmelden kan tot 25 september via deze link.

 

ICLON, Scholenoverleg Diversiteit en Inclusiviteit
Op donderdag 27 september organiseert de afdeling Wetenschapsoriëntatie & aansluiting het reguliere scholenoverleg over het thema ‘Diversiteit en inclusiviteit in de overgang tussen VO en HO’. Dit overleg is bedoeld voor decanen, mentoren en elke onderwijsexpert in het voortgezet onderwijs die actief is op dit terrein en/of belangstelling heeft voor dit overleg. Deelnemers aan de themabijeenkomst Campus Den Haag zijn van harte welkom om ook bij dit overleg aanwezig te zijn.
Tijdens het scholenoverleg krijgen deelnemers inzicht in hoe ze dit thema kunnen aanpakken op school. Tegelijkertijd biedt deze bijeenkomst de universiteit de kans om inzicht te krijgen in de behoeften en vraagstukken in het voortgezet onderwijs over dit thema. Kortom, we hopen weer veel van elkaar te leren door kennis en ervaringen te delen.
Aanmelden kan tot 25 september via deze link.

 

Hogeschool Leiden – Nacht van de Leraar 2018
Op 4 oktober 2018 is er weer een editie van de Nacht van de Leraar. Dit jaar biedt deze bijeenkomst zowel ruimte als tijd om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen. Voor meer informatie, kijk op de website.

 

KFN-jaarcongres – Frankrijk als laboratorium voor Europa
Ons vijfde jaarcongres is gewijd aan Frankrijk als laboratorium van Europa, dé plek waar nieuwe ideeën en manieren om de samenleving in te richten voor het eerst worden uitgedacht en uitgeprobeerd. Ten tijde van de Verlichting was Frankrijk al het land waar nieuwe ideeën zoals het gelijkheidsdenken, individuele mensenrechten, en scheiding van kerk en staat vorm kregen. In de negentiende eeuw speelde het land een centrale rol in de nieuwe koloniale indeling van de wereld en de daarmee samenhangende machtsverhoudingen, die thans nog voelbaar zijn. Ook vandaag blijft Frankrijk in vele opzichten een laboratorium dat unieke inzichten biedt in waar we heen gaan met Europa en de wereld. Zo herbergt Frankrijk de grootste moslim- én joodse populatie van Europa, en worden de meest prangende globale conflicten op kleinere schaal telkens ook in Frankrijk uitgespeeld. Van de aanvallen op Charlie Hebdo tot het klimaatakkoord van Parijs – de centrale positie van Frankrijk is in de hedendaagse geopolitieke configuratie én in het oplossen van de meest urgente globale uitdagingen nog lang niet uitgespeeld.
PROGRAMMA
13.30 – 13.45: Ontvangst en inleiding
13.45 – 14.15: Niek Pas (Universiteit van Amsterdam), ‘Wereldkampioen 2018 Frankrijk en het einde van de mythe ‘Black Blanc Beur’ 1998’
14.15 – 14.45: Marleen Rensen (Universiteit van Amsterdam), ‘Mercron – een cultuur-historisch perspectief op het nieuwe Frans-Duitse koppel’
14.45 – 15.15: Olivier Kramsch (Radboud Universiteit), ‘C’est quoi une frontière ?’
15.15 – 15.45: Thee / koffie
15.45 – 16.15: Olivier Sécardin (Universiteit Utrecht), ‘Formes et engagements de la littérature française contemporaine’
16.15 – 17.00: Table ronde avec Thomas Clerc et Pascale Bouhénic: ‘La littérature française comme laboratoire de l’Europe ?’
Het congres wordt op vrijdag 5 oktober a.s. gehouden in de Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht. Deelname is kostenloos; wel graag voor 28 september aanmelden via frankrijk@let.ru.nl.

 

LUMC – Open Wetenschapsdag
Op 8 oktober 2018 organiseert het LUMC een Open Wetenschapsdag zowel voor docenten als leerlingen. Tussen 12.00 en 17.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen van het ziekenhuis. Deze dag is vrij toegankelijk. Voor meer informatie, kijk op de website.

 

Shell masterclass: Technologie achter olie- en gaswinning

In deze masterclass word je meegenomen in de technologie achter olie- en gaswinning en -verwerking. Ook gaan we in op de ontwikkelingen rondom duurzaamheid en energietransitie. We laten zien hoe bètavakken worden ingezet in de industrie. Maar deze nascholing geeft je bovendien de unieke kans om een kijkje te nemen bij één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. Tijdens de masterclass leggen Shell professionals uit wat hun werk inhoudt en welke (innovatieve) technologieën worden toegepast. Een docent-ontwikkelaar scheikunde van het Freudenthal Instituut zal zorgen voor een vertaalslag naar het onderwijs.

De masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt op verschillende locaties van Shell gegeven. Tijdens de sessies zijn de vakdisciplines natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en fysische geografie uit het voortgezet onderwijs herkenbaar. De volgende onderwerpen komen aan bod:

11 oktober – Upstream: aardwetenschappen en boortechnologie (locatie: Shell Learning Centre, Rijswijk)

3 december – Downstream proces: raffinage, bewerken van ruwe olie, petrochemie en de marketing van grondstoffen en producten (locatie: Shell Raffinaderij, Pernis)

10 januari – We bezoeken het laboratorium in Amsterdam en staan stil bij duurzaamheid, innovatie en energietransitie (locatie: Shell Technology Centre, Amsterdam)

11 februari – We gaan speeddaten met Shell medewerkers (locatie: Shell Hoofdkantoor, Den Haag)

Deze masterclass wordt aangeboden door Bètapartners en U-Talent. Aanmelden kan tot donderdag 4 oktober. Docenten van Bètapartners scholen kunnen zich aanmelden via dit inschrijfformulier. Voor docenten van U-Talent scholen gaat de aanmelding via U-Talent.

 

De Ronde Tafel Frans – vijfde landelijke dag van de Franse taal

Op 8 november 2018 wordt de vijfde landelijke Dag van de Franse taal gehouden. Het is inmiddels een traditie dat op de tweede donderdag van november honderden scholen in het teken staan van de Franse taal en cultuur. De vaksecties Frans organiseren dan speciale themalessen en workshops, vaak in samenwerking met andere vakken, en nodigen gastsprekers en artiesten uit om leerlingen te enthousiasmeren voor hun vak.
De Dag van de Franse taal is een initiatief van de Ronde Tafel Frans en heeft als doel de keuze voor het Frans als examenvak te bevorderen. Door op een leuke manier bezig te zijn met hedendaagse Franse cultuur, de rol van Frans in studie en beroep en de verbinding met andere vakken, ervaren de leerlingen: Le français, c’est sympa, pratique, partout et pour tous!
Voor meer informatie en aanmelden, zie de website.

 

ICLON, Universiteit Leiden – ICLON Geschiedenisdag
Het ICLON organiseert op 16 november 2018 de ICLON Geschiedenisdag met het thema: ‘met het oog op de toekomst’. Voor meer informatie en aanmelden, zie de website.

 

LUCIS, Universiteit Leiden – Midden-Oosten cultuurmarkt
Op zaterdag 24 november 2018 organiseert LUCIS (Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving) in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden de derde editie van de Midden-Oosten cultuurmarkt. De eerste twee edities van de Cultuurmarkt in de indrukwekkende Tempelzaal waren met meer dan duizend enthousiaste bezoekers een groot succes. Om die reden heeft LUCIS besloten om van de cultuurmarkt een jaarlijks terugkerend evenement te maken, met een uitgebreid programma en bekende gezichten.

Al vanaf 10:00 uur kunnen bezoekers genieten van een interessant programma en kennis opdoen over de culturen, talen, geografische en demografische aspecten van de Midden-Oosterse landen. De hele dag kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de taallessen en workshops. Voor meer informatie, zie de website.