De Haagse Hogeschool

Logo-HHS-btnMet een open blik de wereld inkijken. Dat is voor De Haagse Hogeschool heel normaal. Want door zijn ogen open te houden, staat de hogeschool midden in de maatschappij. Lukt het om eigenzinnige onderwijsprogramma’s te ontwerpen die studenten helpen zelfbewust te functioneren in een mondiale samenleving die zich steeds sneller ontwikkelt.

 

Op De Haagse Hogeschool is die internationalisering zichtbaar. Uit alle werelddelen komen studenten een bachelor- of masteropleiding volgen aan een van de vier vestigingen van De Haagse. De Haagse vindt het belangrijk dat die diverse en internationale populatie studenten én medewerkers zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen. De Haagse zet zich in om hen de kans te geven succesvol een hbo-studie af te ronden, zelfs als daar maatwerkprogramma’s voor nodig zijn.

 

De Haagse Hogeschool wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden. Dat kan door middel van onderzoek. De lectoraten van de hogeschool spelen daarbij een belangrijke rol: zij leggen verbindingen tussen onderwijs, praktijk en toegepast onderzoek. En daar profiteren studenten weer van, want zij studeren af als kenniswerkers. Als wereldburgers, met een nog grotere leergierigheid en zelflerend vermogen.

 

De Haagse Hogeschool heeft gekozen voor een scherp profiel dat wordt herkend en past bij een diverse en internationale onderwijsinstelling in de stad van vrede, recht en veiligheid. Dit profiel bestaat uit drie elementen:

  1. Voltijd bacheloropleidingen van hoge kwaliteit met drie kernkwaliteiten: een stabiele en prikkelende leer-, werk- en onderzoeksomgeving, internationaal georiënteerd en partner voor vernieuwing in de beroepsomgeving.
  2. Drie thematische zwaartepunten waarop wij willen excelleren:
    • Ondernemerschap en innovatie in een tijdperk van globalisering (domein: Economie).
    • Goed bestuur voor een veilige wereld (domein: Bestuur en Veiligheid).
    • Kwaliteit van het leven: technologie voor gezondheid (domein: Technologie)
  3. Een hbo-Honours College voor bovengemiddelde studenten die in drie jaar af willen studeren.