Privacy

Het regionaalsteunpunt behartigt de belangen van maatschappelijke (non-profit) organisaties in Zuid-Holland. Dit doen wij door het bieden van ondersteuning, het uitwisselen van kennis en ervaring en het stimuleren van samenwerking.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor intern gebruik, tenzij we expliciet toestemming hebben gevraagd om deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van regionaalsteunpuntzuidholland.nl. Wij verwerken dan ook alleen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het gebruik van onze diensten of site.

Algemene verzameling van informatie

Wanneer u onze website bezoekt, bewaren wij automatisch bepaalde gegevens in ons logbestand, waaronder uw IP-adres, internetbrowser en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische analyses en het verbeteren van onze website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij we daartoe wettelijk worden verplicht.

Persoonsgegevens die u aan ons verschaft

Wanneer u contact met ons opneemt of een formulier op onze website invult, vragen wij om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om met u te