Steunpunt wiskunde: de beste plek voor hulp met wiskunde

Het steunpunt wiskunde is een initiatief van de Vlaamse overheid. Het doel ervan is om wiskundige kennis en vaardigheden te verbeteren onder leerlingen van het secundair onderwijs. Hiervoor biedt het steunpunt verschillende diensten aan, zoals cursussen, seminars en publicaties.

Hoe strookmodel rekenen je helpt bij het oplossen van sommen

Het strookmodel is een methode om sommen te leren optellen en aftrekken. Het werkt als volgt: je neemt twee getallen (bijvoorbeeld 5 en 3) en schrijft ze naast elkaar op in een horizontale lijn (5|3). Daarna breng je de eerste som uit door de twee getallen bij elkaar op te tellen (8), en schrijf je het antwoord onder de lijn (5|3 8). Vervolgens trek je het tweede getal van het eerste getal af, en schrijf je het antwoord weer onder de lijn (5|3 8 2). Tot slot voeg je de twee laatste getallen samen, en schrijf je het totaal onder de lijn (5|3 8 2 10).

‘)De kennisbasistoets rekenen is een toets die gebruikt wordt om te bepalen of je voldoende kennis hebt van de basale rekenkundige begrippen. De toets bestaat uit vragen over verschillende onderwerpen, zoals: breuken, decimalen, procenten, wortels en veeltermvermenigvuldiging. Er zijn 50 vragen in totaal en je hebt 45 minuten de tijd om de toets te maken.

1. Wat is het Steunpunt wiskunde?
2. Wie richtte het Steunpunt wiskunde op?
3. Wat is het doel van het Steunpunt wiskunde?
4. Hoe kan ik contact opnemen met het Steunpunt wiskunde?
5. Hoe word ik lid van het Steunpunt wiskunde?

“Bemiddelende grootheid betekenis: de kracht van vergevingsgezindheid”

Bemiddelende grootheid is een term die gebruikt wordt om iemand te beschrijven die helpt bij het oplossen van problemen. Dit kan iemand zijn die tussen twee partijen in staat, of iemand die een ontoereikend probleem oplost.

Benoemde breuken: wat zijn ze en hoe maak je ze?

enEen benoemde breuk is een breuk waarvan zowel de teller (bovenste getal) als noemer (onderste getal) een bepaalde naam hebben. De naam van de breuk wordt gegeven door de noemer, met het woord “delen” of “stukken”. Bijvoorbeeld: ¾ wordt drie kwartaal genoemd, omdat er drie delen (kwartaal) van het geheel zijn; ⅔ wordt twee derde genoemd, omdat er twee stukken (derde) van het geheel zijn.

en informatica
-Steunpunt wiskunde en informatica is een non
-profit organisatie die zich inzet voor de promotie van wiskunde en informaticaonderwijs in Nederland.
-SWI biedt ondersteuning aan leraren, leerlingen en ouders op het gebied van wiskunde en informatica.
-SWI organiseert jaarlijks de Dutch Mathematics and Computing Olympiad (DMO) voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
-SWI publiceert verschillende naslagwerken over wiskunde
– en informaticaonderwerpen.
-SWI beheert een website met daarop allerlei educatieve materialen over wiskunde en informatica.