“Wat is regionaal steunpunt?”

Het regionaal steunpunt is een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van Zuid-Holland. Wij bieden ondersteuning aan bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in de provincie. Wij helpen hen bij het realiseren van hun ambities op het gebied van werk, wonen en welzijn.

Wij zijn er voor iedereen die zich inzet voor de toekomst van Zuid-Holland. Wij geloven dat we met elkaar de provincie kunnen verbeteren. We doen dit door middel van projecten, programma’s en diensten. Zo stimuleren we duurzame economische groei en werken we aan een aantrekkelijke leefomgeving.

We zijn een onafhankelijke organisatie, gesteund door de provincie Zuid-Holland. We werken nauw samen met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.Een regionaal steunpunt is een organisatie die mensen in een bepaalde regio ondersteunt. Het kan bijvoorbeeld advies geven over welke overheidsregelingen er zijn of hulp bieden bij het vinden van werk.